Oferuję następujące kategorie redagowania teskstu:

 

  • Proofreading – to proces podczas którego uprzednio przetłumaczony i edytowany dokument przez innego tłumacza lub biuro tłumaczeń, jest czytany przeze mnie w celu zatwierdzenia jego szaty graficznej. Jest to proces badania tekstu i szukania błędów w pisowni, gramatyki, składni i interpunkcji, literówek i innych niezamierzonych błędów. Znaczenie przetłumaczonych słów i terminologii nie ma tu znaczenia, a praca skupia się wyłącznie na poprawności tekstu pod wzgledem estetycznym. W praktyce jest to proces nie wymagajacy dużej ilości czasu, proofreading może być dostarczone od pół godziny do kilku godzin. Za ofertę Proofreading pobierana jest opłata w wysokości 25% ceny, która byłaby naliczona za tłumaczenie tego samego tekstu (tryb standardowy).

 

  • Edycja – to proces podczas którego uprzednio przetłumaczony tekst nie został poddany procesowi edycji czy też nie był edytowany, a jedynie został przetłumaczony na  język docelowy. Tłumacz aby należycie wykonać powierzone mu zadanie powinien mieć przed sobą dwa dokumenty – w języku źródłowym i docelowym w celu ich analizy i porównania przetłumaczonych słów i zwrotów, czyli terminologi występujacej w tekście źródłowym. Jest to rygorystyczny proces i polega na sprawdzeniu, czy użyto poprawnego języka technicznego w tekście docelowym. Osiąga się to poprzez wykorzystanie umiejętności tłumacza i jego osobistej wiedzy w połączeniu z jego doświadczeniem zawodowym. Edycja polega na badaniu każdego terminu – słowa, zwrotu badź frazy, który budzi wątpliwości, co do jego przetłumaczonego znaczenia.  Edycja nie wymaga wprowadzania zmian w samym tekście docelowym, a w celu edycj używane jest narzędzie ms office – funkcja śledzenia zmian –  tak więc jedynie komentarze są dodawane do dokumentu w języku docelowym. Edytor propnuje zmiany, które są widoczne jako komentarze ale sam ich nie implementuje. Zleceniodawca w takiej sytuacji powinien zwrócić się do tłumacza, który dokonał tłumaczenia aby ten bez dodatkowych kosztów poprawił błędy w swojej pracy. Za ofertę Edycji pobierana jest opłata  w wysokości 50% ceny, która byłaby naliczona za tłumaczenie tego samego tekstu (tryb standardowy).

 

  • Korekta – to proces podczas którego uprzednio przetłumaczony i poddany edycji bądź procesowi edytowania dokument jest rygorystycznie weryfikowany, jednakże poprzez korektę tekstu dodatkowo rozumie się dokonywanie i implementację  zmian frazeologicznych w dokumencie docelowym – tekście docelowym. Korekta może zostać dokonana na uprzednio edytowaym tekście z użyciem komentarzy lub tylko jako korekta bez uprzedniego procesu edycji. W takim przypadku korekta będzie podobnym procesem do procesu edycji,  jednakże zleceniodawca otrzyma w pełni zredagowaną wersję dokumentu tekstowego w języku docelowym bez komentarzy. Jest to proces, który wymaga dbałości o szczegóły i profesjonalnego doświadczenia w zakresie posługiwania się językiem docelowym. Korekta, czasami może być bardziej czasochłonna aniżeli napisanie czy przetłumaczenie teo samego tekstu od samego początku. Wynika to z faktu, iż zdarzaja się  teksty które znacząco odbiegając od swojego pierwotnego znaczenia w obu językach – źródłowym i docelowym. . Za ofertę Korekty pobierana jest opłata w wysokości 75% ceny, która byłaby naliczona za tłumaczenie tego samego tekstu (tryb standardowy).