Praktykuję następujące dziedziny prawa:

 • Handlowe i Konsumeckie
 • Regulacje Prawne
 • Dostosowywanie działalności podmiotów prawnych do wymogów prawa
 • Administracyjne (instytucji rządowych)
 • Nieruchomości
 • Licencjonowanie (UK)
 • Aplikacje o licencję na prowadzenie działalności regulowanej
 • Cywilne (roszczenia cywilne)
 • Kryminalne (na rzecz oskarżonego)
 • Prawo dowodowe (materiału dowodowego)
 • Upadłośći i niewypłacalności (UK)
 • Spółek
 • Pracy
 • Podatki
 • Imigracyjne
 • Unii Europejskiej
 • Wielkiej Brytanii
 • Apelacje od decyzji instytucji rządowych
 • Międzynarodowe prawo prywatne i publiczne
 • Kodeks postępowania cywilnego i karnego
 • Prawa Człowieka

 

Moje doświadczenie opiera się na:

 • Wywiadach z klientami
 • Sporządzaniu pism procesowych
 • Reprezentowaniu
 • Doradztwie
 • Konsultacjach

 

 

Zawodowo, jako prawnik charakter tej pracy i fakt przebywania na terytorium Wielkiej Brytanii niejako wymusił na mnie dososowanie się do rzeczywistości, w której równolegle do udzielania pomocy prawnej dokonywałam tłumaczeń ustnych i pisemnych dla instytucji publicznych i prywatnych, od 2005 r. W trakcie studiów prawnych pracowałam jako kontraktor i zleceniobiorca dla różnych biur tłumaczeń jak i dla siebie samej, zapewniając wsparcie językowe w sądach, szpitalach, kancelariach radców prawnych i izbach adwokackich, Home Office, instytucjach rzadowych. Pracowałam wraz z sędziami nad sprawami karnymi, policją, i Crown Prosecution Service – Prokuratura UK. To ponad 14 lat doświadczenia w operowaniu językiem angielskim.

W prywatnej praktyce prawnej pracowałam zwłaszcza nad sprawami dotyczącymi nie wywiązania się z warunków kontraktów i umów, prawa nieruchomości, prawa pracy (na rzecz pracownika ale również pisłam kontrakty zatrudnienia dla pracodawców), sprawy typowo handlowye i biznesowe (rejestracja firm i spółek), a także specjalizowałem się we wszystkich sprawach prawnych związanych z licencjonowaniem. Współpracowałam z różnymi kancelariami adwokackimi, radcami prawnymi i adwokatami. Moja praca polega na przyjmowaniu spraw bezpośrednio od klientów, jak i od innych firm. Również referowałam swoich klientow do poszczególnych biur prawnych. W Polsce współpracuję z kilkoma biurami prawnymi.

Moje doświadczenie prawne w rządowym sektorze rozpoczęło się w październiku 2008 r. kiedy to pracowałam jako doradca prawny w jednym z londyńskich ośrodków prawa (Law Centre), a do sierpnia 2010 r. byłam zatrudniony w lokalnym urzędzie państwowym (London Borough of Ealing Council). Ponadto od października 2008 r. do lutego 2012 r. byłam doradcą prawnym w innej rządowej instytucji, świadcząc pomoc prawną dla społeczności w Ealing, a od listopada 2009 r. do lutego 2013 r. byłam członkinią wykonawczą Rady ds. Równości w Ealing (Equality Council). Równolegle do mojego rządowego doświadczenia od 2010 r., aktywnie zarządzałam własnymi sprawami w różnych dziedzinach prawa. Również od 2010 profesjonalnie sporządzam pisma procesowe, sporządzam opinie prawne, badam materiał dowodowy, sporządzam umowy i kontrakty, jak i korespondencję biznesową, udzielam porad prawnych i jestem w stałym kontakcie z wieloma adwokatami i radcami prawnymi w Wielkiej Brytanii.