Konsultacje mogą dotyczyć:

 • porad prawnych
 • sporządzania dokumentów cywilno-prawnych
 • pracy nad danym projektem
 • rewizji materiału dowodowego
 • sporządzanie umów
 • tłumaczenie dokumentów
 • projekty prawne lub tłumaczeniowe
 • terminologii
 • postępowania sądowego – cywilnego i kryminalnego (UK0
 • deportacji
 • przepisów prawnych
 • dostępu do adwokata lub prawnika (UK)
 • dostęp do bezpłatnej porady prawnej i reprezentacji (UK)
 • praw i obowiązków stron umowy
 • sporządzanie klauzul prawnych
 • interpretacji prawa
 • kodeksu postępowania cywilnego i karnego (UK)

 

Konsultacje mogą się odbywać w formie::

 • pisemnej (email, opracowanie prawne)
 • ustnej (podczas spotkania, rozmowy przez telefon)

 

Konsultacje mogą być prowadzone w językach:

 • angielskim
 • polskim