Professional Paralegal Register PPR (Rejestr Profesionalnych Praktykantów Prawa w UK):

https://ppr.org.uk/item/i206407/

 

Charted Institute of Linguists CIOL (Instytut Dyplomowanych Lingwistów w UK):   

https://www.ciol.org.uk/member-check/profile/50647/12341

 

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: 

http://tepis.org.pl/members-new/

 

Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Zawodów Prawniczych, Wydział Tłumaczy Przysięgłych: 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,11512.html

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Belfaście:

 https://belfast.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/bazy_danych/lista_tlumaczy_plang/