Lubię słowa. Lubię rozważać nad znaczeniem słów i ich definicjami. Zwłaszcza nad ich przyjętym użyciem w mowie i piśme w różnych kulturach – to najbardziej nieracjonalny sposób komunikowania się ziemskich osobników.

 Lubię zadawać pytania. Pomimo tego, iż jest ich tylko pięć: kto, co, kiedy, jak i dlaczego, to uzyskanie na nie odpowiedzi nie jest zawsze takie łatwe do osiagnięcia. Dlategoteż profesjonalnie zajmuję się wyszkuwianiem odpowiedzi na postawione tezy i ich logicznym uzasadnieniem.

 Moja praca i porady są zawsze bezstronne, to gwarancja rzetelnej i realistycznej oceny sytuacji opartej na przedstawionych faktach i daleko idących wnioskach, których nie oceniam tylko w samym świetle przedstawionego materiału dowodowego i ich impakcie czyli pozostawionego wrażenia którą ich kreatorzy zaplanowani, ale wykorzystuję swą intelegecję i pozwalam mózgowi połączyć wszystkie istotne i nieistotne zdarzenia w sprawie w jedną spójną całość, tak aby była i logiczna i realistyczna, chociaż z pojęciem realizmu to różnie bywa u różnych osobników … Dobrą wiadomością i początkiem jest już sam fakt rozpoznania innej rzeczywistości.