NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. Co to jest tłumaczenie przysięgłe / poświadczone?

Tłumaczenie przysięgłe tekstu lub dokumentu (zwane również w Polse tłumaczeniem urzędowym, uwierzytelnionym lub poświadczonym, w UK i USA zawane również certyfikowanym) jest potwierdzane podpisem i pieczęcią Tłumacza Przysięgłego, który jest upoważniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości do tłumaczenia dokumentów urzędowych lub inych tekstów. Tłumaczenia te są uznawane za oficjalne przez rząd. Tłumaczenie przysięgłe / poświadczone oznacza, że przetłumaczony dokument bądż tekst (na język docelowy – tekst docelowy) jest prawdziwą, dokładną i kompletną wersją językową dokumentu wydanego w innym języku obcym (w języku źródłowym – tekst źródłowy).

 

2. Kim jest Tłumacz Przysięgły?

Tłumacz Przysięgły jest urzędnikiem państwowym (nie jest jednak zatrudnioony na etacie w rządzie) z upoważnienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości i jest wpisany do rejestru Tłumaczy Przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w kraju, w którym nadano mu kwalifikacje językowe. Ponadto Tłumacz Przysięgły jest osobą zaufania publicznego. W Polsce rejestr Tłumaczy Przysięgłych jest dostępny na stronie https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

 

3. Czy Notariusz może urzędowo poświadczyć treść tłumaczenia?

Nie. Nawet jeśli Notariusz jest wykształcony w języku obcym używanym w dokumencie, nie może on urzędowo poświadczać tłumaczeń. Wynika to z faktu, że dokonywanie tłumaczeń nie jest jedną z kompetencji Notariusza. Jednakże Notariusz może notarialnie poświadczyć sam podpis Tłumacza Przysięgłego, który już potwierdził dokładność tłumaczenia.

 

4. Jaka jest różnica między dokumentem „notarialnym” a „przysięgłym’?

Poświadczenie przetłumaczonego dokumentu  czyli dokonanie tłumaczenia przysięgłego nie jest niczym innym, aniżeli stworzeniem tego samego dokumentu jednakże w innym języku, po czym następuje poświadczenie tego tłumaczenia poprzez ostemplowanie dokumentu oficjalną pieczęcią Tłumacza Przysięgłego. Z tego też powodu dokument musi już być stworzony aby go następnie przestłumaczyć, podczas gdy „notarialność” jest tworzeniem nowego dokumentu, w obecności Notariusza. Tłumaczenie przysięgłe nie wymaga dalszej legalizacji, ponieważ sam fakt legalizacji dokumentu jest dokonany poprzez opatrzenie tegoż dokumentu tekstowego pieczęcią Tłumacza Przysęgłego. Samo słowo ‘przysiegłe’ odnosi się do ślubowania, które Tłumacz Przysięgły składał wobec Ministra Sprawiedliwości.

 

5. Czy mogą występować błędy w przetłumaczonym dokumencie?

Tak. Tłumacze to ludzie. Jeśli w źródłowym dokumencie tekstowym wystąpił błąd, na przykład w adresie lub w nazwie, to wtedy Tłumacz Przysięgły nie może poprawić takiego błędu w tłumaczonym przysięgle tekście. Tłumacz Przysiegły może odnotować zaistnienie takiego błędu w komentarzu, ale ogólna zasada jest taka, że błąd musi zostać powtórzony. Inne rodzaje błędów to błędy ortograficzne, błędne tłumaczenia słów i zwrotów, niespójności, błędy gramatyczne i składniowe. Nie martw się, jeśli zobaczysz błąd w tłumaczeniu przysiegłym dokumentu, taki dokument bezpłatnie zostanie zastąpiony, podczas gdy błędne tłumaczenie zostanie unieważnione. Ważniejsze są błędne tłumaczenia z powodu braku profesjonalnej wiedzy (nie oczekuj, że przeciętni tłumacze – nie mowa tu o tłumaczach przysięgłych, a o tłumaczach bez kwalifikacji zawodowych, że mają oni dogłębną znajomość obcego systemu prawnego), lub z powodu tłumaczeń dokonywanych przez maszynę – tzw.narzędzia CAT (Computer Assisted Translations), których nie używam. Choć prawdą jest, że oprogramowania te znacznie przyspieszają pracę tłumaczy, to jednak są to maszyny a maszyny jak powszechnie wiadomo nie używają zdrowego rozsądku i nie czytają słów w danym kontekście, z tego powodu niejednokrotnie niewłaściwie tłumaczą tekst. Zasadniczo tłumaczenia prawne wiążących umów i kontraktów, czy korespondencji biznesowej powinno zostać dokonane ponad wszelką wątpliwość co do uzgodnień stron W przypadku sporu prawnego dotyczącego znaczenia użytych w kontrakcie czy umowie słów lub fraz, powinowactwo i lojalność tłumacza jest wobec sądu, a nie wobec stron, gdzie należy wyjaśnić co dokument stwierdza i jakie były intencje stron. Dlatego tak ważne jest prawidłowe stworzenie dokumentu w języku dolecowym.

 

6. Czy Tłumacz Przysięgły może zmienić treść tłumaczonego dokumentu?

Nie. Nie w tłumaczeniach przysięgłych – muszą one być lustrzaną wersją dokumentu w obu językach (źródłowym i docelowym). Tak, w zwykłym, nieprzysięgłym tłumaczeniu – process ten nazywa się proofreading, edytowaniem/edycja, korektą tekstu.

 

7. Proofreading, edycja i korekta tekstu w języku docelowym.

Jest to proces, który znaczy tyle, iż już przetłumaczony tekst przez innego tłumacza jest dodatkowo oceniany przez ekspeta językowego, native speakera lub osobę o profesjonalnej wiedzy w dziedzinie treści do przetłumaczenia, w kontekście błędnych tłumaczeń, gramatyki, niespójności i nieprawidłowego użycia słów. Najczęściej popełniane błędy są poprawiane, aby odzwierciedlały ich znaczenie w języku docelowym. Jest to profesjonalne czyatnie tekstu przez doświadczonego w praktyce eksperta, który wykorzystuje swoją osobistą wiedzę zdobytą dzięki edukacji i profesjonalnej pracy w języku docelowym

 

8. Co oznaczają i jakie są tryby wykonywania tłumaczeń?

Tryb tłumaczenia odnosi się do terminu dostarczenia zamawiającemu przetłumaczonego tekstu w języku docelowym. Dni robocze oznaczają dni pracujace czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Dostarczenie tłumaczenia przysięgłego / uwierzytelnionego odbywa się drogą elektroniczną w formie dokumentu pdf a następnie doręczenie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Opłaty za dostawę zostaną dodane do faktury. Należy pamiętać, ażeby tłumaczenie przysięgłe było ważne, należy posiadać oryginał przetłumaczonego dokumentu wraz z pieczęcią Tłumacza Przysięgłego. Są przypadki, w których dokument PDF jest akceptowalny – na przykład w Wielkiej Brytanii, ale nie w Polsce. Tłumaczenia zarówno przysięgłe jak i normalne są mozliwe do wyknonania tego samego lub następnego dnia bez dodatkowych opłat, po wcześniejszym uzgodnieniu, proszę o kontakt mailowy. Będą to zawyczaj 1 stronnicowe listy biznesowe, emaile czy tłumaczenia wymagające natychmiastowej odpowiedzi. Będą one wykonywane w miarę możliwości i dyspozycyjności tłumacza w danym dniu.

 

9. Co to jest standardowa objętość dokumentu do przetłumaczenia?

Objętość dokumentu oznacza ilość stron. Standardowa objętość tłumaczonego dokumentu to ok. 5 stron dziennie (1 strona zawiera 1600 znaków ze spacjami) od jednego zleceniodawcy.

 

10. W jakim formacie należy przesyłać dokumenty?

Standardowym formatem przesyłanych dokumentów jest ms office lub pdf. Prezentacje w power point, tabele lub inne wykresy graficzne będą akceptowane, ale będzie dodatkowo doliczana opłata w wysokości około 10% do podanej wyceny. Wynika to głównie z faktu, iż oprócz samego procesu tłumaczenia istnieje ogromna ilość pracy do wykonania w odniesieniu do samego formatowania dokumentu.

 

11. W jaki sposób są naliczane opłaty za tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe są wyceniane na podstawie liczby znaków w tekście źródłowym (tekście do przetłumaczenia), a jedna strona odpowiada 1125 znakom wraz ze spacjami – jest to stała metoda obliczeniowa dla wszystkich Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. Większość tłumaczy w praktyce nalicza opłaty za znaki występujące w tekście docelowym – nie stosuję tej zasady, ponieważ przyjmuję tylko zlecenia które zostały uprzednio opłacone, na postawie wyceny i nie mogę przewidzieć, ile znaków będzie w języku docelowym. Zazwyczaj w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski liczba znaków wzrasta o ok. 10%.

 

12. Jaka jest cena za tłumaczenie przysięgłe i zwykłe oraz inne usługi?

Ceny są negocjowane indywidualnie i zależą od rodzaju dokumentu, trybu tłumaczenia i ilości stron – objętości dokumentu. Nie ma dla mnie znaczenia czy wycena ma być przedstawiona na podstawie ilości słów, znaków czy stron. Wyceniając dokument do przetłumaczenia – przysięgłego lub zwykłego – będę odpowiadała za pośrednictwem poczty elektronicznej z ofertą, która może być negocjowana i dopiero po dokonaniu płatności rozpocznie się proces samego tłumaczenia. Cena za tłumaczenia, konsultacje prawno-językowe Prawnik-Tłumacz, korekty, edycję tekstu, lub innych konsultacji jest indywidualnie negocjowana. Nie pobieram opłat za wstępną wycenę dokumentów, jeśli ich objętość – ilość stron jest nieznaczna a ich wycena będzie możliwa w krótkim okresie czasu. Cena konsultacji prawnych lub praca nad projektem na tematy prawne lub tłumaczenia, będzie odzwierciedlać ilość pracy która musi zostać wykonana i czas jaki musi zostać przeznaczony na dany projekt.

 

13. Jaki jest szacowany koszt i termin dotarczenia do zleceniodawcy tłumaczenia przysiegłego?

Będzie się to różnić w zależności od kraju, do którego należy wysłać tłumaczenie, wagi dokumentów i rodzaju wybranej dostawy. Ponadto w odniesieniu do tłumaczeń przysięgłych będzie to różnić się od kraju, w którym będę się znajdowała w momencie tłumaczenia dokumentów. Standardowy koszt dostawy wynosi około PLN 25-50 zł do krajów europejskich i PLN 25-75 zł do krajów poza europejskich – drogą pocztową. Dostawa kurierem to koszt ok. PLN 75-250 zł.. Cena dostawy w Polsce to kosz około 6-40 zł. Standardowy czas dostawy do Wielkiej Brytanii wynosi do 6 dni, do USA ok.13 dni, do krajów UE to ok. 4-7 dni, w Polsce to ok. 1-4 dni, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W każdym przypadku wysyłam przetłumaczony dokument w formacie pdf na Twój adres e-mail natychmiast po zakończeniu tłumaczenia.

 

14. Który rodzaj języka angielskiego będzie zastosowany w tłumaczeniu?

Dostępne są trzy opcje: brytyjska (Wielka Brytania), amerykańska (USA) lub europejski angielski (UE). Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych na brytyjski angielski zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Jednakże, każde tłumaczenie zostanie przetłumaczone według słownictwa obecnie powszechnego w danym kraju w którym dokument ma zostać przedstawiony. Istnieją znaczące różnice językowe między amerykańską a brytyjską terminologią prawną a prawodawstwem UE. Najbardziej precyzyjnym językiem jest oczywiście brytyjski angielski. Pamiętaj, że ze względu na różne ustawodawstwo w każdym z krajów, w większości przypadków legalne, poświadczone tłumaczenie z języka polskiego na język angielski nie będzie takie samo, jak gdyby dokument został napisany od podstaw zgodnie z obowiązującym prawem kraju docelowego tłumaczenia. W tym przypadku należy sporządzić umowę lub kontrakt lub inny rodzaj dokumentu w języku docelowym. Dlatego też oferuję usługi prawnika lingwisty i konsultacje językowe i prawne. Możesz przesłać do mnie swoją własną terminologię, którą chciałbyś wykorzystać podczas tłumaczenia, jednakże taka dostarczona terminologia będzie podlegała weryfikacji.

 

15. Na czym polega ewaluacja i wycena dokumentów?

Ewaluacja i wycena należnej wartości za tłumaczenie dokumentów jest procesem, w którym czytam nadesłany tekst i oceniam jego terminologię oraz oceniam czas, który należy przeznaczyć na tłumaczenie dokumentu tekstowego. Niektóre wyceny są bezpłatne, inne nie, zależą to od ilości stron dokumentu. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli będę musiała spędzić 15 darmowych minut, na wycenę nadesłanego tesktu, których mogę mieć 5-10 dziennie (dokumenty o różnej ilości stron, jedne wprawdzie mogą mieć tylko 1 stronę ale inne nawet 100 stron), to nie będę miała czasu, aby prowadzić działalność i doknać tłumaczeń.. Bezpłatna, natychmiastowa wycena dotyczy tylko dokumentów od 1 do 3 stron, jednakże dokumenty o większej ilości stron nadal będą wyceniane bez dodatkowych kosztów. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją gdzie ogromna ilosć dokumentów zostanie przesłana wyłącznie do wyceny. Zastrzegam sobie prawo do udzielenia odpowiedzi i udostępnienia bezpłatnej wyceny jedynie w przypadku poważnych zapytań o wycenę. Dlategoteż uprzejmie proszę, gdy kontaktujesz się ze mną, określ tryb tłumaczenia i serwisy z oferty twojego wyboru. Chociaż obowiązują godziny otwarcia biura, nie oznacza to, że nie będę wykonywać pracy do późnych godzin nocnych. Kontakt ze mną jest możliwy poza godzinami otwarcia biura. W sytuacjach nagłych, wymagających interpretacji mogę pomóć jedynie w sytuacji, gdy znajduję się w kraju zlecenia lub możliwe jest interpretowanie przez telefon.

 

16. Kto ma prawa do własności intelektualnejdo treści zawartej na tej stronie internetowej?

Właściciel strony czyli ja. Wszelkie prawa do tej strony internetowej są zastrzeżone, a kopiowanie części lub całości jej treści jest zabronione. Nie jest dozwolone bez pisemnej zgody na tworzenie linków do tej strony lub prezentowanie jej w mediach. Szczególnie zabronione jest kopiowanie definicji utworzonych na tej stronie internetowej.

 

17. Kto ma prawa do własności intelektualnej do treści tłumaczenia w języku docelowym?

Tłumacz Przysięgły zawsze jest właścicielem praw do własności intelektualnej wynikających z utworzenia tekstu w języku obcym, z którego można uzyskać zysk. Jeśli zamierzasz przenieść prawa własności intelektualnej, to wtedy należy stworzyć osobny dokument prawny, określający zasady i warunki zrzeczenia się praw do treści przetłumaczonego tekstu. Taka kaluzula może być wpisana w warunki zlecenia bez dodatkowych kosztów, w zależnosci od tłumaczonego tekstu. Jeśli treścią dokumentu są typowe listy biznesowe, umowy to taka klauzula będzie darmowa. Jednakże w przypadku tekstów literackich, tłumaczenia książek lub stron internetowych należy taką klauzulę sporządzić. Jeśli zamierzasz zlecić tłumaczenie przysięgłe powszechnie dostępnego dokumentu urzędowego to oczywiście takie zlecenie nie podlega prawom do własności intelektualnej, ponieważ takie tłumaczenie nie jest stworzone czy tłumaczone w celach zysku finansowego zleceniodawcy.

 

18. Czy mogę skontaktować się z Tobą w celu omówienia mojego projektu?

Tak, zawsze zachęcam do kontaktu podczas procesu tłumaczenia czy konsultacji prawnych bądź językowych. Zdarza się, iż, intencje autora w tekście źródłowym nie zawsze są jasne, słowa mają podwójne znaczenie i zawsze lepiej jest mieć pewność, że efekt tłumaczenie odzwierciedla intencje autora. Często w pracy tłumacza mamy do czynienia z tekstami źródłowymi, które po prostu nie mają sensu, oczywiście tłumaczenie to odzwierciedli. Najczęściej jest to wtedy, gdy tekst źródłowy był już wcześniej przetłumaczony z innego języka i został on jeszcze raz zlecony do tłumaczenia na inny język.

 

19. Jakie są warunki kontraktowe wykonania tłumaczenia bądź innych serwisów dostępnych w ofercie?

Warunki tłumaczeń i innych serwisów są takie, jak wskazano powyżej w dziale NZP Najczęściej Zadawane Pytania, a każda ze stron – zleceniodawca i wykonujący mogą ponadto uzgodnić dalsze warunki, w którym to przypadku muszą one zostać przesłane pocztą elektroniczną i być na piśmie. Konsultacje przez telefon są możliwe po uprzedniej zgodzie i płatności.

 

20. Jak dokonać płatności?

Pobieram opłatę zaliczkową za całość zleconego projektu i wymagam potwierdzenia pdf – polecenia przelewu bankowego, które należy przesłać drogą mailową na adres e-mail podany w zakładce Kontakt. Pisemna deklaracja zlecającego – potwierdzenie dokonania zapłaty bez formatu pdf przesłane na adres email również będzie akceptowane, a weryfikacja przelania środków będzie sprawdzana. Numer rachunku  do zapłaty wraz z należną kwotą zostanie przesłany drogą mailową. Proszę pamiętać, iż termin rozpoczęcia tłumaczenia bądź innego serwisu z oferty zaczyna się od momentu, w którym na adres mailowy wskazany na tej stronie internetowej zostanie dostarczone potwierdzenie przelewu bankowego. Jeśli będzie to np. godzina 20:00 to za termin rozpoczęcia pracy nad projektem lub zleceniem uzna się godzinę 9:00 rano następnego dnia, jeśli zleceniodawca nie usyskał mojej wcześniejszej zgody na odstąpienie od tego warunku.

 

21 Dlaczego polska wersja strony internetowej różni się od jej wersji w języku angielskim?

Moim celem nie było tłumaczenie treści tej strony internetwoej na oba języki, a jedynie zaprezentowanie dostępnej oferty.