Jako Prawnik-Tłumacz oferuję sporządzenie następujących dokumentów:

  • umów i kontraktów
  • zeznań świadków
  • apelacji
  • umów o pracę
  • listów biznesowych
  • uzasadnień prawnych
  • wypełnianie formularzy i wniosków
  • regulaminy

 

Dokumenty mogą zotać sporządzone w językach: 

  • angielskim
  • polskim

 

Jako Prawnik-Tłumacz oferuję świadczenia o prawno-lingwistycznym (językowym) charakterze. Zakres tej oferty odnosi się do sporządzenia wszelakich umów cyiwlno-prawnych  jak i sporządzenia korespondecji biznesowe pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi. W kwestii lingwistycznej oferuję konsultacje terminologi prawnej i technicznej (np. budowlanej, medycznej, bankowej, ubezpieczeniowej itp.). Mogę wyjaśnić znaczenie słów, terminologi, frazeologi i ogólnego ich zastosowania wedle obowiązujących przepisów i definicji prawnych, co w znacznej mierze przybliży Państwu sposób w jaki angielscy sędziowie analizują sprawy i wydają orzeczenia.

Również w kręgu moich zainteresowań jest powierzenie mi spraw, w których możliwe były błędy językowe w tłumaczeniu, co może być podstawą do niewłaściwej interpretacji materiału dowodowego – czy to w sprawach kryminalnych czy cywilnych. Udowodnienie błędu w przekładzie językowym może, lecz nie musi dawać podstawy prawne do ponownego rozpatrzenia sprawy na podstawie tzw.. ‘error of facts’ czyli błędy rzeczowe – błędna ocena stanu faktycznego. Przede wszytkim chodzi tu o rozprawy w Wielkiej Brytanii, podczas których materiał dowodowy w sprawie pochodził z Polski i został przetłumaczony na j,angielski, jak i sprawy w Polsce w których materiał dowodowy opierał się na angielsko języcznych dokumentach.

Na terytorium Polski bardzo często zdarza się, iż prawa człowieka wynikające z Human Rights nie są przestrzegane przed, podczas i po rozprawie sądowej, zwłaszcza w kontekście prawa kryminalnego. Mówimy tu o wszelakich naruszeniach procedur jak i odmowa dostępu do adwokata, tłumacza czy przedstawienia materiału dowodowego, który faktycznie dawałby podstawy do skazania, ale również zmowa w zeznaniach świadków jak i ewidentne działanie państwa na szkodę jednostki.

W sprawach cywilnych jestem zainteresowana sprawami, gdy firma utraciła płynność finansową z powodu niewłaściwie przetłumaczonych dokumentów, z których może wynikać jakie naprawdę były warunki kontraktu pomiędzy stronami i kto ponosi odpowiedzialność za niewypełnienie warunków umowy.

Także oferuję porady prawne przed samym wstąpieniem na drogę sądową, co nie zawsze jest najlepszym działaniem. Bardz ważne jest aby przed samym procesem dobrze przygotować materiał dowodowy od samego począku planowania wystąpienia na drogę sądową. Są to zwłaszcza przypadki z zakresu prawa pracy, gdzie materiał dowodowy jest zbierany podczas zatrudnienia.

Przed sporządzeniem jakiegokolwiek dokumentu prawnego najważniejsze jest, aby zadać sobie pytanie – jaki jest cel stworzenia tego dokumentu? Jeśli ma on być użyty w danym kontekście to konsultacja powinna się skupić na efekcie jaki zleceniodawca chce osiągniać i według tego schematu budować materiały dowodowe.

 

 

 

 

.