Wszytkie tłumaczenia dokumentów i informacje w nich zawarte są poufne. Wszystkie dane przesłane za pośrednictwem tej witryny lub/i konta e-mail są poufne. Ja jestem administratorem Państwa danych osobowych. Nie udostępniam danych osobowych osobom trzecim. Jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy, wynikajacej z zawodu Tłumacza Przysięgłego w związku z dokumentami, którymi się zajmuję i udzielonymi poradami. Jeśli potrzebują Państwo aby osobna klauzula poufności została sporządzona to proszę o taką informację.