Tłumaczenie zwykłe  można wykonać w odniesieniu do doumentu tekstowego o dowolnej treści. Czy to prawne, techniczne, medyczne czy biznesowe. W tym przypadku tłumacz może bardziej elastycznie dobrać terminologię i zaproponować korektę tesktu tak aby odzwierciedlał on w języku docelowym specjalistyczny język techniczny.

Tłumaczenie zwykłe może zostać zweryfikowane pod względem poprawności językowej i gramatyczne przez tzw. proofreadera lub native speakera czyli osobę posługującą się językiem docelowym w stopniu profesjonalnym – najczęściej są to osoby urodzone, wykształcone i pracujące w kraju w którym używany jest język docelowy. Oczywiście, są to osoby profesjonalne mające odpowiednie kwalifikacje do weryfikacji tekstów.

Z mojego doświadczenia wynika, że tłumaczenia zwykłe ​​są trudniejsze aniżeli tłumaczenia przysięgłe. Dzieje się tak z powodu elastyczności w interpretacji i doborze słów. Tłumaczenia zwykłe dotyczą różnego rodzaju instrukcji technicznych, tekstów literackich, ulotek, broszur, informacji, cv/listów moywacyjnych,  profesjonalnych aplikacji o pracę, korespondencji prywatnej czy też biznesowej.