Jestem Ekspertką, w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych języka polskiego i angielskiego co jest zarejestrowane na stronie internetowej Instytutu Dyplomowanych LingwistówOznacza to, że potrafię zinterpretować słowa i przepisy prawne w brzmieniu, w jakim powinny być rozumiane, na podstawie ich definicji i kontekstu.

Posiadam tytuł Licencjata w dziedzinie Nauk Politycznych uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu, a moja końcowa rozprawa oceniała prezydenckie kampanie wyborcze w USA, która została oceniona bardzo dobrze. Studia odbywały się w całości w j. polskim. Rozpoczęłam tę edukację we wrześniu 2001 r. a ukończyłam w czerwcu 2004 r.

Od września 2006 r. do czerwca 2009 r.  studiowałam na Thames Valley University w Londynie,  Wydział Prawa, studia licencjackie LLB (z wyróżnieniem). Uzyskałem bardzo wysokie oceny z następujących przedmiotów: Prawo Unii Europejskiej 78%, Prawo Handlowe i Konsumenckie 73%, Parwo Międzynarodowe 71%, Prawo Spółek 63% i Udzielanie Porad Prawnych Społecznosci 67%.

Od września 2008 r. do lutego 2009 r. uczęszczałam na University of Westminster w Londynie, gdzie rozpoczęłam lingwistyczne studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego na jezyk polski i vice versa .

Od września 2010 r. do czerwca 2012 r. studiowałam na University of West London, tzw. Kurs Praktyki Prawnej – Legal Practice Course (LPC), podyplomowye studia prawne i zdałam państwowe egzaminy prawne – solicitrors, poziom 7 FHEQ. Ze studiowanych przedmiotów osiągnąłem następujące wynki: Księgowosć Prawna 75%, Prawo Rodzinne 75%, Prawo Własności 68%, Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Prawników 66%. Pozostałe przedmioty: Sporządzanie Pism Procesowych, Przeprowadzanie Wywiadów z Klientami i Doradztwo, Sporzadzanie i Zarzadzanie Testamentami, Prawo Nieruchomości, Podatki, Praktyczne Badania Prawne, Orzecznictwo, Prawo Imigracyjne, Prawo Pracy, Kodeks Postępowania Cywilnego i Karnego, Stwarzanie Tekstów Prawnych, Prawo Handlowe. Posiadam numer SRA (Solicitors Regulation Authority) od września 2010 r.

Od lutego 2012 r. do czerwca 2012 r. studiowałam kurs filozofii umysłu na Oxford University. Podjęłam również lekcje migowego języka brytyjskiego. Jestem członkinią kilku stowarzyszeń, a moje pierwsze zawodowe członkostwo należało do Middlesex Law Society, poczynając od 2007 roku.

We wrześniu 2018 r. zostałem przyjęta na studia doktoranckie na Queen’s University w Belfaście z prawa, jednak później zaniechałam ich kontynuowanie.

We wrześniu 2010 r. otrzymałam Certyfikat w Westlaw – Legal Research, a następnie we wrześniu 2011 r. zdałam egzamin organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Firm Tłumaczeniowych i otrzymałam Certyfikat IPIS w zakresie Wprowadzenia do Tłumaczeń dla Instytucji Publicznych. W maju 2017 roku wzięłam udział w szkoleniu i zdałam egzamin i posiadam licencjię na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą dóbr regulowanych HABC Level 2, zorganizowany przez Centrum Szkolenia Hamlets.

W lutym 2010 r. zostałam przyjęta do Instytutu Profesjonalnych Praktykantów Prawa – Paralegal Institute w Londynie, z nadanym tytułem Certified Paralegal (M.Inst.Pa), który kontynuowałam do lutego 2012 r., ze względu na moją edukację prawna i pracę dla rządu w Ealing. Następnie od lutego 2012 r. do lutego 2015 r. otrzymałam kolejną nominację i nadano mi tytuł Qualified Paralegal (F.Inst.Pa). W lutym 2015 r. mój tytuł został podniesiony do stopnia Fellow Paralegal (także F.Inst.Pa) i kontynuuję z tym nadanym tytułem do dzisiaj, 2019 r.. Równolegle od lutego 2010 r. posiadam odpowiedni Certyfikat uprawniajacy mnie do wykonywania tego zawodu, w najwyższym stopniu 4. Rejestr Profesjonalnych Praktykantów Prawa posiadajacych uprawnienia i Certyfilat  – zezwolenie na prowadzenie działalności i doradzctwa prawnego jest zamieszczony na stronie internetowej.  Również od lutego 2012 r. do lutego 2014 r. byłam stowarzyszona w Instytutcie Profesjonalnych Prakykantów Prawa w Nowym Jorku.

W styczniu 2018 r. zostałem przyjęta do Instytutu Dyplomowanych Lingwistów – Charted Institute of Linguists w Londynie w parze językowej: polski i angielskj, a mój tytuł to MCIL. W styczniu 2019 r. zostałam nominowana na Ekspertkę, Dyplomowaną Specjaliskę Lingwistyki.

Od marca 2018 r. jestem również Tłumaczką Przysięgłą zarejestrowną w rejestrze tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Polsce. Jestem również upoważniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do świadczenia usług lingwistycznych poza terenem Polski.

Ponadto od września 2018 r. jestem nadzwyczajną członkinią Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

W 2019 roku zdobyłam następujące certyfikaty językowe uprawniające mnie do profesjonalnego nauczania języka angielskiego:

TEFL UK: Teching Business English (70 hour)
INTERNATIONAL OPEN ACCADEMY: TESOL (120 hour) CPD Certified
OPLEX: TEFL Foundation (Level 2) CPD Certified
OPLEX: TEFL Professional (Level 3) CPD Certified
OPLEX: TEFL Master (Level 4) CPD Certified
TEFL CAMBRIDGE: TEFL (Level 5) (140 hour)